ชื่อ - นามสกุล :นายปณิธาน ตึงตระกูล
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา